Tirsdag den 9. juli

Martin Andersen Nexø
og
Jacob
Hansen

Ved Torben Bech Rasmussen

Martin og Jakob var næsten jævnaldrende. Jakob lidt ældre og meget klogere. De voksede op få hundrede meter fra hinanden. Hvis de lokale skulle have gættet på, hvem af de to, der ville nå længst i verden, ville alle uden undtagelse have peget på Jakob. Også Martin. Men sådan gik det ikke. Jakob var med til at hive Martin op i lærdommens rækker. Han blev også forfatter, men for vild i sin umættelige videnshunger. Forfatterskabet var ikke stærkt nok til at leve og det var Jakob heller ikke. Han døde i yderste armod som 41-årig.

Når entreen til Mindestuerne er betalt, er eventet gratis.
 
  
  
 
 
 

 

 

Tirsdag den 16. juli

Martin Andersen Nexø
og hans forældre

Ved Torben Bech Rasmussen

Martin Andersen Nexø havde mange dæmoner at slås med. En af dem var forholdet til forældrene. Martin var alle dage mors dreng, men han opdagede til sin skræk at han nok lignede faren mest. Han havde arvet begges bedste og værste egenskaber, og måtte bestandig afklare sit forhold til dem og deres indbyrdes forhold. Martins far var stærk, intelligent, ambitiøs, en dygtig håndværker – og lå ikke under for autoriteter. Men det gik galt. I modgangen blev han indesluttet, fordrukken og slog både børn og kone. Moren var hjemmets beskytter, kærligheden, opofrelsen – men hun var også et snakkehoved, snobbede op ad og prækede underklassemoralen: Gør din pligt også mod arbejdsgiveren, der udnytter dig.
Martin undrede sig over de ikke støttede hinanden. De var aldrig stærke samtidig. Man kan finde forældrene mange steder i forfatterskabet. Ikke mindst i Pelle Erobreren med skildringen af Kraften, og i erindringerne.

Når entreen til Mindestuerne er betalt er eventet gratis