Den 26. juni 1869 fødte Mathilde Andersen en dreng i et af de fattigste kvarterer i København. Det var Martin, der senere blev kendt som forfatteren Martin Andersen Nexø. Dengang var København meget mindre, end den er i dag.


København i 1869

I 1869 boede der kun omkring 200.000 mennesker. Alligevel var det den største by i Danmark, og den voksede hele tiden. Der var skoler, universitet og fabrikker, og det var her Danmarks regering holdt til - ligesom i dag.

Havnen havde stor betydning for byen, og dens arbejdspladser trak mange familier til, som alle håbede at finde et bedre liv her, end det de havde på landet. Men det var svært for tilflytterne at finde et sted at bo.

Byen var omgivet af volde, og det var ikke tilladt at bygge uden for voldene. Derfor måtte folk bo meget tæt sammen, og der blev bygget lejligheder i mørke, fugtige og små gader overalt, hvor man kunne inde plads.

Byen var forurenet, og selv om der var kommet kloakker, var der stadig et problem med drikkevandet, som blev ledt i utætte ledninger af træ ind til de forskellige beboelseskvarterter.

Kloakkerne havde dog hjulpet på folks sundhed. Man måtte indrømme, at det var nødvendigt at lave kloakker, hvis man skulle undgå sygdomme som f.eks. kolera, der havde ramt Københavns befolkning 16 år, før Martin blev født. Dengang døde ca. 5000 af Københavns indbyggere.