De ting, man oplever og lærer som barn og ung, får betydning for de valg, man senere foretager i sit voksenliv. Det er der mange, der mener.

Martin oplevede som barn og ung, hvordan der var stor forskel på folk, hvordan de, der var nederst i samfundspyramiden, ofte måtte kæmpe en drøj kamp for en bedre tilværelse - en kamp der langt fra altid lykkedes - men som altid var hård.

Dette betød for Martin Andersen Nexø, at han valgte politisk side. Først ved at melde sig ind i Socialdemokratiet for senere, efter udbruddet af 1. Verdenskrig og Oktoberrevolutionen i Rusland, at melde sig ud og være med til at stifte Socialistisk Arbejderparti, som senere blev til Danmarks kommunistiske Parti (DKP). I nogle år var han uden for partiet, men i 1937 blev han igen politisk aktiv og fortsatte i DKP indtil sin død. 

Martin Andersen Nexø var ikke bange for at sige sin mening, og stødte tit på modstand, både i sit eget liv og som reaktion på det, han skrev. Men alligevel fortsatte han gennem hele sit liv og gennem sit forfatterskab med at kæmpe for større social retfærdighed mellem mennesker.