Historia życia

Martin urodził się 26 czerwca 1869 przy St. Annægade w Christianshavn, jednej z najstarszych i najbiedniejszych dzielnic Kopenhagi. Jego ojciec, Hans Jørgen Andersen, był kamieniarzem. Jego matka, Mathilde Mainz, była córką kowala z Falster. Rodzina pochodzi z Holstein.

W tym czasie w Kopenhadze było wysokie bezrobocie i panowała bieda.  Wiele rodzin wróciciło tam, skad pochodziły, w tym rodzina Andersenów, która przeprowadziła się do Nexø w 1877 roku. Ojciec urodził się w Balce na południe od Nexø. Pracował jako kamieniarz w kamieniołomie w pobliżu Hellesgård w Ibsker i brukarz na dużym obszarze w Nexø. Kamień brukowy z literami HA nadal znajduje się na rynku w Nexø.

Ponieważ ojciec powiedział: ”Dzieci wygryzają nas z domu”, Martin najął się do wypasu zwierząt latem w okresie od 1882 do 1883 roku. Te letnie miesiące były jednymi z najlepszych okresów w jego życiu. Martin cieszył się wolnością na pastwiskach i pracą na świeżym powietrzu.  30 wrzesnia 1883 roku odbyła się konfirmacja chłopca w kościele Bodils kirke. 1 listopada Martin rozpoczął pracę jako opiekun zwierząt w Råbygård w Poulsker. Praca w gospodarstwie była bardzo ciężka dla słabowitego 14-letniego Martina.

W listopadzie 1887 roku Martin został czeladnikiem u szewca Jeppe Kjøllera w Rønne. Po okresie nauki nie znalazł pracy i było mu bardzo ciężko. W roku 1889, dzięki pomocy przyjaciół ze stowarzyszenia studentów w Rønne, został uczniem koledżu Bornholms Højskole w Østermarie. Później, przez dwa lata, był uczniem koledżu w Askov, który był uważany za jeden z najlepszych w kraju. Nauka i kontakt z nauczycielami i kolegami miały decydujący wpływ na jego późniejszy rozwój intelektualny jako pisarza.

Od 1894 do 1896 roku Martin Nexø podróżował do Włoch, północnej Afryki i Hiszpanii, żeby leczyć chorobę płuc. Później pracował jako nauczyciel w prywatnej szkole na Frederiksberg w Kopenhadze.

Po wydaniu kilku powieści i opowiadań w 1901 roku pracował jako nauczyciel i żył jako pisarz do końca życia.  Nexø dużo podróżował, głównie do  Niemiec i Związku Radzieckiego. W latach 1923 - 1930 mieszkał w Niemczech. Podczas niemieckiej okupacji Danii musiał uciekać do Szwecji.

Nexø miał dużą rodzinę. Był trzykrotnie żonaty i miał dziesięcioro dzieci. W roku 1951 rodzina przeprowadziła się do Drezna. W roku 1953 pisarz otrzymał tytuł  honorowego mieszkańca  miasta Drezna

Martin Andersen Nexø zmarł 1 czerwca 1954 roku w Dreźnie. Zgodnie z jego życzeniem został pochowany w Danii. Kamień nagrobkowy znajduje się  Asistens Kirkegården  Kopenhadze. 

Nexø pozostawił po sobie wiele utworów. Jest najczęściej tłumaczonym duńskim pisarzem W XX wieku jego utwory przetłumaczono na ponad 42 języki. 
Jego utwory trafiły do klasyki literatury duńskiej, w tym Pelle Zwycięzca, Ditta - dziecię człowiecze, pamiętniki pisarza i wiele opowiadań.